MRKK | design studio

przestrzeń + obiekt + obraz
architektura + dizajn + grafika

[ szczerość formy, funkcji, treści i kontekstu czasoprzestrzennego ]

     Traktując naszą pracę bardzo poważnie zarazem podchodzimy do niej na luzie chcąc się nią cieszyć. W kontekście istniejącej architektury - w dużym stopniu nijakiej lub zdegradowanej nie możemy sobie pozwolić na kolejne twory wymęczonej rutyny.

     Chcemy by nasza przestrzeń była piękna i wygodna! a przy tym prosta na tyle, by nie przytłaczała i dawała szansę zaistnienia w niej zdarzeniom i obiektom o własnej charakterystycznej estetyce stanowiąc dla nich atrakcyjne owszem ale jednak tło...


humanitarny minimalizm -- zastosowanie minimalnej ilości środków wyrazu artystycznego / architektonicznego wystarczającej do spełnienia wymogów funkcjonalnych, symboliczno - znaczeniowych i estetyczno - emocjonalnych   plus jeden.

...dodajemy: Powinno być zielone i działać na wodę !!!

... 2023 © Copyright: MRKK | design studio [ pracownia@mrkk.pl ]