Artloop 02

Tegoroczna edycja (2013) festiwalu Artloop nosiła tytuł "Mind the gap".  Odkrywanie potencjału pustki i luk w przestrzeni fizycznej i mentalnej miasta jako temat główny wydarzenia stało się dla organizatorów pretekstem do zaproszenia nas z "chmurami ptaków z makulatury" do sekcji "edu" czyli do przeprowadzenia cyklu warsztatów.

Poza oczywistymi skojarzeniami pustka=foremka zaproponowaliśmy temat miasta jako niszy ekologicznej dla coraz większej ilości zwierząt, w tym ptaków, w czym pomogła nam pani Marta Ściborska, ornitolog. Uczestnicy warsztatów wyposażeni w lornetki szli najpierw razem z panią Martą na spacer wypatrując pierzastych lokatorów. Póżniej na naszym stanowisku na Placu Przyjaciół Sopotu przerabiali ścinki papierowe na ptasie sylwetki (oraz focze, morświnie i rybie). Oczywiście wszystkie swoje dzieła mogli zabrać ze sobą.

Dziękujemy, Marto, świetnie się z tobą współpracowało!

mgr Marta Ściborska –  członek GBPW KULING, nauczyciel biologii, ornitolog, współpracuje z Ośrodkami Edukacji Ekologicznej, prowadząc tam edukacyjne zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży. oraz wycieczki przyrodnicze w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
 

Bardzo dziękujemy pracownikom SP nr 9 w Sopocie za udostępnienie zdjęć z warsztatów.

 

... 2024 © Copyright: MRKK | design studio [ pracownia@mrkk.pl ]